هر چیزی در زندگی انعکاسی است از یک انتخاب. اگر خواهان نتیجه ای متفاوت هستید، انتخابی متفاوت کنید. تنها راه انجام یک کار بزرگ آن است که کاری که انجام می دهی را دوست داشته باشی. زمانی که مشکلات کوچک و آسان باشند رشد نخواهیم کرد، تنها زمانی که مشکلات بزرگ باشند فرصت رشد برای ما ایجاد می شود.بزرگترین زندانی که انسانها در آن زندگی می کنند، ترس از تفکر دیگران است.
کنکورکمک
کنکورکمک
shoar_back
۴ gam
پیش دانشگاهی ها
فقط 4 گام تا موفقیت پیش روی شماست
برنامه 4 گامی کنکورکمک ویژه کنکوری های 96
همین حالا تماس بگیرید
021-88954834
kanal_back
پاسخ به سوالات در کنکورکمک

اپلیکیشن روزبرنامه

(برنامه روزانه کنکور)
محصولی از موسسه کنکورکمک
هم اکنون در کافه بازار!!
error: