رتبه قبولی در رشته های تجربی

مهندس امیر مهدی اسلامی پنجشنبه 21 تیر 1397

نام رشتهمشاهده
پزشکیرتبه قبولی در رشته های تجربی
دندان پزشکیرتبه قبولی در رشته های تجربی
داروسازیرتبه قبولی در رشته های تجربی
تنبلی می کنی؟ انگیزه نداری؟ کانال "انگیزشی کنکور کمک" شارژت می کنه!حتما عضو میشم!