روشهای اجرای هیپنوتیزم

یکشنبه 29 مرداد 1396 دکتر محسن محمدی دسته ها

روشهای اجرای هیپنوتیزم

تعریف هیپنوتیزم

هیپنوتیزم واژه ای یونانی است . در زبان یونانی هیپنوز به معنی خوابی است که فرد در آن حالت روانی خاصی دارد.

 فرهنگ معین هیپنوتیزم را خواب مغناطیسی یا خواب مصنوعی تعریف کرده است. خواب مغناطیسی حالتی است که در آن شخص تحت تاثیر القای فرد دیگر به خواب و یا خلسه فرو می رود و در اثر تلقینات ایجاد شده به سواالت وی در خصوص موضوعی خاص ، پاسخ می دهد.

هیپنوتیزم از شاخه های رشته ی روانشناسی است که در فرد تحت تاثیر والقائات فرد دیگر به خوابی مغناطیسی فرو می رود.مشاهدات و بررسی ها حاکی از آن است که امواج مغزی در حات هیپنوتیزم متفاوت از زمانی است که فرد به حالت طبیعی در خواب فرو رفته است.

هنگامی که هیپنوتیزم شونده تحت خواب مصنوعی است می تواند به ضمیر ناخود آگاه خود دسترسی داشته باشد. هیپنوتیزور که عمل هیپنوتیزم را انجام داده است می تواند تلقینات مناسب برای درمان فرد را د راین زمان به وی القا کند  و به این ترتیب ضمیر ناخود آگاه وی را تحت کنترل خویش درآورد.

نکته ی مهمی که د رانجام این کار وجود دارد آن است که هیپنوتیزور مجاز نیست هر آنچه مایل است به فرد هیپنوتیزم شونده القا کند بلکه وی باید صرفا مسایلی را که در فرد ایجاد حالت بیماری کرده است شناسایی کرده و با کاربرد تلقینات مناسب در روند هیپنوتیزم سعی در برطرف کردن آنها کند.

هیپنوتیزم از دیدگاه روانشناسان  

کروجر هیپنوتیزم را واقعیت پزشکی می داند.

پیر رآل معتقد است هیپنوتیزم علمی است که در آن وجدان طبیعی فرد بر وجدان نهایی وی تاثیر می گذارد. این ویژگی در تمام اشیا و موجودات وجود دارد ولی بر حسب نوع ویژگی ها و صفات هر یک از آنها شکل متفادتی ب ه خود می گیرد.

دکتر هلیگارد هیپنوتیزم را نوعی گسست در هوشیاری فرد تعریف می کند. از نظر وی  این گسست منجر به نوعی خیال پردازی در دسترسی به اهداف نیز خواهد شد .

تاریخچه ی به کارگیری هیپنوتیزم

هندوها بر این باورند که آنها نخستین مبدعان روش درمانی از طریق خواب مصنوعی هستند. اما از مستندات علمی و تاریخی چنین بر می آید که نخستین تلاش های برای کاربرد روش نوین خواب مصنوعی در درمان بیماری ها به فعالیت های آنتوان مسمر مربوط است.  مسمر معتقد بود  که از طریق هیپنوتیزم قادر است به مغناطیس حیوانی موجود در فرد هیپنوتیزم شونده دست یابد و از طریق علل بیماری های روحی و جسمی را در وی از میان بردارد. او این روش را مسمریسم می نامید. بعد از مسمر می توان برید را فردی دانست که دست به بررسی علمی د راین حیطه زد. برید در سال 1842 شروع به بررسی در این زمینه نمود و از این رو وی را پدر هیپنوتیزم جدید می نامند.او کتاب خود را به نام نوریپنولوژی در سال 1843 نوشت. برید اعتقاد داشت آنچه باعث هیپنوتیزم می شود خواب عصبی است.

روش کار در هیپنوتیزم

هیپنوتیزم تسلط فردی بر فرد دیگر نیست. در این شاخه ی علمی امکان درمان اختلالات فیزیولوژیک و روانی میسر شده است. از جمله کاربرد های این دانش می توان به رفع اختلالات روانی نظیر اضطراب،و با رفع عوارض ناشی از شیمی درمانی و بیماری های معده و روده اشاره کرد.

هیپنوتیزم به دو صورت قابل انجام است. یکی خود هیپنوتیزم و روش بعدی دگر هیپنوتیزم.در هر دوی این روش های  سه اصل مشترک وجود دارد که رعایت آن در انجام صحیح و دقیق کار ضرور ی است.

  • تمرکز فکر
  • عدم توجه به محیط پیرامون و یا به عبارت دیگر جدا شدن ذهن از درگیری های ذهنی
  • مهم ترین اصل در انجام هیپنوتیزم تلقین است.

مراحل انجام کار در هر دو روش به 7 مرحله تقسیم می شود.

  • صحبت با فرد هیپنوتیزم شونده. این مرحله د رآماده کردن ذهن تاثیر دارد.
  • انجام پیش آزمون های ضروری قبل از انجام هیپنوتیزم است.مثل آمزمون چشم اشپیگل.
  • متمرکز کردن ذهن
  • القای خواب مغناطیسی یا همان هیپنوتیزم
  • عمیق کردن خواب
  • دریافت پاسخ ها از ضمیر ناخود آگاه
  • ارائه ی تلقین های مورد نظر و در نهایت خروج از حالت خلسه

روش های مختلفی برای القای خواب یا خلسه وجود دارد که عبارنتد از روش تثبیت چشم – روش کیاسون – روش pmr . در تمامی این روش ها به اثرات مثبت هیپنوتیزم می توان دست یافت. البته نکته ای که وجود دارد آن است که هیپنوتیزم گرچه  در درمان اختلالات جسمی و روانی روشی موثر محسوب می شود امانباید انتظار معجزه از این روش داشت.

مشاهده برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تنبلی می کنی؟ انگیزه نداری؟ کانال "بمب انگیزه" شارژت می کنه!حتما عضو میشم!