عوامل مهم در عدم موفقیت و شکست

یکشنبه 19 شهریور 1396 دکتر محسن محمدی دسته ها

عوامل مهم در عدم موفقیت و شکست

انسان ها در زندگی بر حسب اولویت ها و ویژگی های مختلف شخصیتی و محیطی اقدام به هدف گذاری برای خود می کنند. برخی در دستیابی به این اهداف موفق بوده ؛ اما برخی دیگر طعم تلخ عدم موفقیت را در راه تحقق اهداف خود تجربه می کنند.

بی شک برنامه ریزی در زندگی و تلاش در جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ؛ برای هر فردی مهم می باشد. اما گاه با وجود برخی اقدامات و تلاش های صورت گرفته در جهت تحقق اهداف؛ امکان دستیابی به آنها برا یفرد میسر نیست. دلایل عدم موفقیت در رسیدن به اهداف را می توان به دو دسته ی درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد. عوامل درونی به ویژگی های فردی و میزان تلاش و پشتکار فرد در اه رسیدن به اهداف؛ مربوط می شود. اما عوامل بیرونی به ویژگی های خارج از فرد ؛ ازجمله محیط؛ خانواده ؛ قوانین و عواملی از این دست مربوط می گردد.

برا ی شناسایی نقاط قوت و ضعف شخص ، باید دید جامع نسبت به ویژگی های فردی داشته باشیم. بهترین فردی که می تواند ارزیابی جامع و دقیق از نحوه ی عملکرد  در راه تحقق اهداف ارائه دهد؛ خود شخص می باشد. انسان از طریق بررسی دقیق خود و آگاهی از قصد و انگیزه ی درونی خود می تواند میزان تلاش و توانایی های خود را بسنجد ؛ و هم چنین میزان کم کاری ها و نکات منفی در عملکرد خود را هم شناسایی کند.

لازمه ی دستیابی به دیدی جامع از خود ؛آن  است که ، خود را در عدم دستیابی به اهداف مسئول بدانیم. اگر عدم موفقیت را به عوامل خارجی محدود بدانیم  زمینه ی بروز شکست در حوزه های گوناگون زندگی را هم فراهم خواهیم کرد. باید بپذیریم که در مسیر عدم تحقق هدفهایمان ؛ هم خود و هم عوامل بیرونی ، منجر به ناموفق بودن ما در زمینه ی  مورد نظر شده اند.

حال با ذکر موارد فوق می توانیم به بیان عوامل فردی موثر در عدم موفقیت بپردازیم ؛ این عوامل به شرح زیر هستند:

  • عدم تعیین اهداف در زندگی : مهم ترین نکته دراین زمینه آن است که با هدف گذاری ؛ تلاش ها منسجم شده و انسان می تواند خود را در جهت تحقق و یا عدم تحقق هدف مورد بازبینی قرار دهد. با تعیین اهداف می توان از بروز رفتارها و کردارهای انحرافی کاست و به این ترتیب احتمال موفقیت افزایش خواهد یافت.
  • نداشتن دانش کافی: کافی است با پذیرش این موضوع , اقدام به آموزش و مطالعه در حوزه ی مورد نظر کرده و احتمال شکست را به حداقل برسانید.
  • عدم ترتیب و نظم در انجام کارها: رعایت نظم و ترتیب موجب می شود ؛ گام به گام در راه موفقیت پیش رفته و از میزان فشار در کارها و انجام امور خواهد کاست.
  • نداشتن ارزیابی از توانایی ها و ناتوانایی ها: باید بدانید که در چه مورادی نیاز به تمرین و پشتکار برای اصلاح خود دارید؛ و درچه مواری می توانید کاری را به خوبی انجام داده و در آن مهارت دارید. به این ترتیب خواهید توانست با یک برنامه ریزی دقیق از نقاط قوت خود برای حداکثر کردن میزان موفقیت بهره ببرید.
  • عدم انگیزه ی کافی برای انجام کارها: فردی که رغبت و تمایلی به هدف گذاری و تلاش در دستیابی به آنها ندارد ، قطعا شکست خواهد خورد. کسب موفقیت پیش از هر چیز انگیزه و نیت بالای انسان را نیاز دارد.
  • ترس از عدم موفقیت: برخی از افراد به دلیل ترس خود از عدم موفقیت , قادر به ارائه ی نهایت تلا ش خود در راه دستیابی به اهداف نیستند. این افراد می توانند از روش های غلبه و کنترل بر اضطراب و ترس؛ استفاده کنند. با این روش می توان نتیجه ی مطلوب از تلاش های خود را به دست بیاورند.
  • فعالیت های نا کارآمد: یعنی فعالیت هایی که فرد را صرفا مشغول می کنند بدون آنکه کمک شایانی در جهت پیشرفت به سوی هدف داشته باشند. با شناسایی دقیق فعالیت ها و ترتیباتی که برای رسیدن به هدف لازم است می توان ؛ از انجام چنین فعالیت هایی خود داری کرد.

همانطور که ذکر شد؛ عدم موفقیت دردستیابی به اهداف تلفیقی از ناکارآمدی در فعالیت ها فردی از یک سو و نا مساعد بودن شرایط محیطی از سویی دیگر می باشد. در این بخش به بررسی عوامل محیطی موثر در عدم موفقیت می پرازیم.

  • نداشتن توافق و تفاهم در انجام کارهای تیمی؛ امکان عدم موفقیت را در دستیابی به اهداف جمعی فراهم می آورد. افراد باید دارای ویژگی های مشابه شخصیتی و هم چنین انگیزه ی کافی برای دستیابی به اهداف باشند تا بتوان به اهداف تعیین شده در سطح جمعی ؛ رسید.
  • معاشرت با افرادی که منفی باف هستند از میزان انگیزه و تلاش های فردی خواهد کاست. باید با مدیریت کردن و حتی محدود کردن مروادات با این افراد به صورت متمرکز در راه دستیابی به اهداف تلاش کرد.
  • نداشتن ملزومات کافی برای رسیدن به اهداف از دیگر شرایط محیطی موثر در عدم موفقیت محسوب می شود.

با آگاهی از موارد بالا و سعی در رفع و یا بی اثر کردن آنها را راه تحقق اهدف مختلف ، می توان امکان دستیابی به موفقیت را افزایش داد.

مشاهده برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تنبلی می کنی؟ انگیزه نداری؟ کانال "بمب انگیزه" شارژت می کنه!حتما عضو میشم!