هفت ویژگی دانش آموزان موفق در کنکور سراسری

دوشنبه 8 آبان 1396 دکتر علی اصغر رضایی دسته ها

هفت ویژگی دانش آموزان موفق در کنکور سراسری چه می باشند؟

با توجه به تحلیلها و  بررسی های دقیق و تخصصی ، مطالعه ی مجموعه مصاحبه های دانش آموزان رتبه های برتر ، شباهت خیلی زیادی بین خصوصیات ویژگی رفتاری دانش آموزان برتر کنکور با هفت عادت طلائی افراد مؤثر که دکتر کاوی به آنها اشــاره دارد ، دیده شده که در این متن زیر به هفت عادت افراد مؤثر و هفت ویژگی دانش آموزان برتر می پردازیم .

هفت عادت افراد مؤثر، برگرفته از کتاب استفان کاوی :

۱ .عامل و اثرگذار بودن

۲ .آغاز از پایان در ذهن

۳ .اولویت کار پرداختن به نخستین ها 

۴ .تفکر برنده _ برنده داشتن

۵ . اول بفهمیم بعدا بفهمانیم 

۶ . هم اندیشی و هم افزایی(اصل سینرژی)

۷ .تجدید قوای دوباره (اره تیز کردن ، پیشرفت و بهبودی مستمر و فرایندهای پیشرفت )

ویژگی ۱ :عامل و اثرگذار بودن

دانش آموزان برتر عمل کننده و اثر گذار هستند ، یعنی مســئول اند و کلیه رفتارهایشان نتیجه تصمیم و انتخابهای آگاهانه ی و هوشمندانه خودشان است . یکی از مهمترین و برترین روشها برای تشخیص سطح عامل بودن و اثرگذاری اینه که وقت و انرژی خود را برای چیزهای بیهوده تلف نمی کنند چون تمرکز آنها فقط بر روی درس خواندن و کنکور است ، نه چیزهای دیگر که تمرکزشون رو به هم میزنه و از مسیر و هدفشون دور میکنه .

ویژگی ۲ :آغاز از پایان در ذهن

دانش آموز برتر راه و مسیر آینده روشنی برای خودش تصور میکنه و خودش رو در اون مسیر میبینه ، افــق و راهبرد پیش رو را خوب شناسایی کرده و میداند که میخواهند به کجا برسند و برای رسیدن به آن چه چیزهایی لازم دارد . برترها برنامه ی خصوصی  خودشون را مینویسند و فلسفه برنامه ی آزمون ها و پروژه هــا را تا آخر به صورت دقیق میدانند .

ویژگی ۳ :اولویت کار پرداختن به نخستین ها

برترها هستن که تعیین میکنن که چه چیزهایی اولویت دارن و چه چیزهایی کمتر اهمیت دارند . زمانی که وقت کمی دارند و کارهای مطالعاتی بیشتری دارند برنامه ریزیشان قدرتمند تر پیش می رود و اهمیت بیشتری پیدا می کند . مباحث و درسها برای آنها اولویت بندی شده و از نظر درجه بندی و اهمیت طبقه بندی شده اند و هدفمند مطالعه خواهند شد .

فعالیتهای کارهای کم اهمیت و بیهوده مثل : مکالمات طولانی و غیر ضروری ، اتلاف وقت زیاد ، بهره مندی بیش از حد سرگرمی ها یا تماشــای خارج از حد تلویزیون یا کارکردن با گوشی همراه ، که همه این موارد را حذف یا کمترش می کنند .

ویژگی۴ :تفکر برنده _ برنده داشتن

به اجرا درآوردن آگاهانه ی برنامه ، تأثیرگذاری مطالعاتی  آنها را چندین برابر می کند . این دسته از دانش آموزان میدانند که آزمون هــا ، نقــش آموزش محور و یادگیــری و کمک به دانش آمــوزان را دارد و ایــن تئوری به آنها کمک میکنــد تا هیچ وقت در آزمون ها غیبت نکنند و به سادگی از آنها نگذرند .

ویژگی ۵ :اول بفهمیم بعدا بفهمانیم

دانش آموزان برتر غرور ندارند و همیشه به دنبال یادگیری هستن و هرچیزی یاد بگیرن تا جایی که نیستند . آنها قبل از توجه به نظرات خودشان ، به موضوع از دید دیگران می اندیشند تا بتونن شرایط رو بهتر درک کنن . قدرت توصیه پذیری بسیار بالایی دارند و همیشه بر روی اشتباهاتشان پافشاری ندارند . آزمون هــا و ابزارها و منابع و توصیه های مشاورها برایشــان اهمیت دارد.

همچنین با دوست و همکالسی هایشان بحث و گفت و گو میکنند و قبل از شروع کلاسها حتما حتما پیشخوانی دارند . تمام تمرکزشــان در کلاس است ، و بســیار بالا متمرکزاند و مهمتر از آن شــنونده ی خوبی هم هســتند . در سراسر سال و مدت زمانی که در کلاس هستند حضور فعال دارند و از دبیرشان سؤال میپرسند و به پرسش ها پاسخ میدهند و روحیه فعالیت مشارکتی در کلاس را دارند . در حین حضور در کلاس درس فعالیت ذهنی دارند و همزمان با تدریس معلم مســئله و تمرین حل میکنند و نمی گذارند که مطالبی رو که خوندن روی هم انباشته بشه برای روز امتحان . برای خودشان سؤال و مسئله درسی طرح می کنند و به پرسشهای دیگران نیز پاسخ میدهند و روحیه کمک کردن به دیگران را نیز دارند .

ویژگی ۶ :هم اندیشی و هم افزایی(اصل سینرژی)

دانش آموزان برتر میدانند که موفقیت در کنکور یک کار گروهی است، نه یک کار فردیو نخستین افرادی که میتوانند به آنها کمک کنند پدر و مادر و خانواده هســتند؛ زیرا اعضای خانواده علاوه بر انگیزهی کمک به آنها شناخت بیشتری از رفتار آموزشــی و مطالعه ی آنهــا از کودکی تا کنون دارند و بهتر میتوانند با آنها گفتوگو کنند و در کشــف روش هــای موفق به آنها یاری رســانند.

آنها میدانند که تاثیر والدین و اطرافیان در موفقیت فرزندان حتی بیش از دبیران است و اگر اولیا به درستی و به موقع همراهی نکنند و شرایط را آنگونه که باید باشد فراهم نکنند موفقیت حاصل نخواهد شد .

ویژگی ۷ :تجدید قوای دوباره (اره تیز کردن ، پیشرفت و بهبودی مستمر و فرایندهای پیشرفت )

موفق ترین دانش آموزان و برترها به طور دائمی و مستمر در حال بازنگری و نوسازی فعالیتهای خودشان هســتند و روش خود را مد نظر قرار میدهند و بر اساس آن پیش می روند . وقتی به گذشته خود نگاه می کنند دستاوردهایشان و زمانی که به آینده می نگرند راهکارهای موثر برای بهتر شدن شرایطشان را تصویرسازی می کنند و به دنبال عملی کردن آنها هستند .منابعی که دارد را دوباره مدیریت مجدد می کنند و منابع کم فایده و وقت گیر را کنار میگذارنــد و روی بهترین و مفیدترین منبع تمرکز می کنند .

مشاهده برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *