چگونه پس از شکست در کنکور انگیزه پیدا کنیم ؟

دوشنبه 1 آبان 1396 دکتر علی اصغر رضایی دسته ها

چگونه پس از شکست در کنکور انگیزه پیدا کنیم ؟

چگونگی تحلیل عملکرد درصورت عدم دستیابی به نتیجه رضایتبخش در کنکور

بعد از برگزاری کنکور تقریبا هرکدام از شرکت‌گنندگان می توانند برآوردی نسبی از وضعیت نتیجه خود داشته باشند. با اعلام نتایج و قطعی شدن عدم موفقیت برای دسته ای از داوطلبان به‌صورت طبیعی نوعی از احساسات و برداشت‌های مختلف در وجود آن‌ها شکل می‌گیرد. شکل‌گیری این احساسات درست در مقطعی از زمان است فرد در آستانه تصمیمات مهم زندگی قرار داشته و می‌تواند بر چگونگی فرآیند تصمیم‌سازی در زهن او تاثیرگذار باشد. درصورتی که فرد نتواند تحلیل درستی از علل عدم موفقیت خود درکنکور گیدا کند این احتمال وجود دارد که با اتخاذ تصمیم نادرست ادامه مسیر زندگی‌اش را نیز دستخوش ناکامی های بزرگتر نماید. در این مطلب تلاش می‌کنیم به بیان روند درست آنالیز تفکراتی که پس از ناکامی در کنکور شکل گرفته و بررسی احساسات و سوالاتی که فرد می‌بایست خود را در معرض آن‌ها قراردهد بپردازیم.

  1. علت عملکرد نامطلوبم در کنکور چیست؟

پیش از آنکه در احساسات خود غرق شده و باور خاصی نسبت به خود، خانوادهف جامعه، زندگی و اطرافیانتان پیدا کنید، قدری تأمل کرده تا حجم هیجاناتتان تا اندازه‌ای به ساحل آرامش برسد.باور داشته باشید که گذشته باز نخواهد گشت. آنچه مهم است درس گرفتن از اشتباهات و تلاش درجهت به حداقل رساندن اشتباهات است. شناسایی چیزهایی که قابل کنترل بوده و برنامه‌ریزی درجهت مهار و اقدام در این جهت نکته‌ای است که می‌بایست در تصمیم سازی برای ادامه زندگی مورد توجه قراردهیم. براین اساس، پام نخست، بی‌توجهی به احساسات و تکیه بر باورهاست.

مرور عملکرد با تکیه بر صداقت، صراحت و صمیمیت و پیداکردن عوامل درونی ناکامی و آنچه از روحیات و درونیات شما ناشی شده نیز باید در تحلیل و آنالیز نتیجه بدست آمده مورد توجه قرارگیرد. درنظرنگرفتن این عوامل می‌تواند منجر به تصمیمی شود که به آینده شما لطمه وارد کند.

  1. آیا بر الگوی پیشنهادی یک مشاور خاص تکیه کرده‌ام؟

در زوگاری زندگی می کنیم که مشاوره‌ی کنکور و انتخاب رشته به تجارتی پرسود تبدیل شده است. هرکدام از افراد حقیقی و حقوقی شاغل در این حوزه تلاش می‌کند بنحوی مخاطبان خود را تحت تاثیر قراردهد. تبلیغات جذاب را بکار گرفته و تلاش می‌کنند داوطلبان را به سمت خود جذب کنند و درصورت ناکامی  نیز مسئولیت را متوجه خود داوطلب کرده و سعی می‌کنند با مثال آوردن از نمونه های موفق، داوطلب را مقصر جلوه دهند.

بعضی از کسانی که در حوزه انتخاب رشته فعالیت می‌کنند هم اطلاعاتی بیش از یک دانشجوی ترم یکی از شرایط حال حاضزر دانشگاه ندارند. افرادی که اصول کار مشاوره را ببلد نبوده و بدون توجه به علایق و شرایط هر داوطلب خاص صرفا براساس رتبه و عرف جامعه در امر انتخاب رشته مشاوره می‌دهند. انتخاب رشته براساس منویات این دسته از مشاوران به معنای نادیده گرفته شدن ترجیحات داوطلب است. به واقع پیچیدن یک نسخه عمومی برای مجموعه از افراد با شرایط متنوع نمی‌تواند با نتیجه‌ای رضایتبخش همراه باشد. بنابراین، انتظار دستیابی به موفقیت در سایه مشاوره با چنین افرادی غیرمتخصص و در نتیجه وقوع شکست محتمل، عزت نفس داوطلب را عمیقا تحت تاثیر مخرب قرار می‌دهد.

  1. آیا روی قبولی در یک رشته خاص پافشاری کرده‌ام؟

انتظار غیرواقع‌بینانه و بدون درنظرگرفتن شرایط باعث ایجاد فرسنگ‌ها اختلاف بین نتیجه ای که در عمل حاصل می‌شود با سطح اتنتظار می‌گردد. احتمال وقوع این عامل برای افرادی که عموما در سنی بسر می‌برند که هنوز واقعیت‌های مهم زندگی را تجربه نکرده‌اند بسیار بیشتر است. این امر لزوم شناخت خصوصیات فردی و انگیزه‌ها و تصمیم‌گیری متناسب با این ویژگی‌ها بیش از پیش حائز اهمیت جلوه می‌نمایاند.

  1. آیا از شرکت نکزردن در کلاس‌های آمادگی کنکور احساس پشیمانی می‌کنم؟

ممکن است این احساس در وجود شما شکل گرفته باشد که از شرکت نکردن در دوره‌های آمادگی کنکور و آزمون‌های آزمایشی موسسات پشیمان شده و ریشه عدم موفقیت خود را در این حوزه جسنجو کنید. نمی توان منکر این احتمالد شد که شرکت در این کلاس‌ها و آزمون‌ها می‌توانست به موفقیت شما کمک کند اما اظهارنظر قطعی هم در این مورد کاتر درستی نیست. چه‌بسا افراد بسیاری که بدون حضور در دوره‌ای خاص و صرفا با مطالعه شخصی به موفقیت دست پیدا می‌کنند. اما با این وجود نمی‌توان از تاثیرگذاری دوره‌های کنکور و آزمون‌ها نیز چشمپوشی کرد؛ چراکه دانش‌اموزان ما در مندرسه با شیوه تشریحی حل مسائل آشنایی پیدا می‌کنند درحالی که در کنکور با سوالات تستی مواجه هستند. براساس این واقعیت‌ها آنچه ما پیشنهاد  می‌کنیم این است که اگر علت شکست خود را این مطئله می‌دانید بجای سرخوردگی و و پشیمانی و ایجاد موج منفی، راهی متعادل در پیش گرفته و حل نمونه سوالات تستی کنکورهای برگزار شده در سال‌های گذشته را به روز‌های آخر منتهی به کنکور نیاندازید. این کار قطعا سطح آشنایی شما را با نمونه سوالات کنکوری بیش از پیش ارتقا خواهد داد.

  1. آیا صرف شرکت در کلاس‌های گنگور را به معنای تضمین موفقیت خود در آزمون تلقی کرده‌ام؟

بعضی از داوطلبان صرف حضور در کلاس‌های آمادگی موسسات و آزمون‌های آزمایشی را تضمین‌کننده موفقیت و قبولی خود دانسته و پیشاپیش موفقیت خود را قطعی قلمداد می‌کنند. شرکت در این‌گونه کلاس‌ها و آشنایی با ره‌خل‌های عجیب و غریبی که بظاهر ساده جلوه می‌کند باعث می‌شود کلاس‌هاید سال آخر مدرسه را چندان جدی تلقی نکرده و این بی‌توجهی برای برخی تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که در کلاس‌های مدرسه غیبت کرده یا درصورت حضور وقت خود را به بطالت می‌گذارنند؛ غافل از این نکته که بی‌توجهی به شکل آموزش در مدرسه می‌تواند با عدم موفقیت در آزمون‌های تشریحی همراه شده و افت معدل و تاثیرگذاری آن در نتیجه آزمون سراسری نتیجه بدست آمده در کنکور را تحت تاثیر قراردهد. از طرف دیگر عدم توانایی در پاسخ به مسائل تشریحی قدرت تحلیل مسئله دانش‌آموزان را تضعیف می‌کند.

  1. آیا در مواجهه با کنکور، بی‌هدف عمل کرده‌ام؟ نقش خیال‌پردازی و تصورات خام در این شکست تا چه اندازه بوده است؟

عدم موفقیت و دست نیافتن به انتظاراتی که از ابتدا غیرواقع‌بینانه و با تصورات ایده‌ال مدنظر قرارگرفته است با ایجاد حس ناامیدی و سرخوردگی همراه است. این احساسس ناخوشایند و تاثیر مخرب آن می تواند انسان را به سمت بی‌هویتی و و پرتگاه اتلاف عمر سوق دهد. در جامعه شاهد هستیم افرادی که با وجود برخورداری از استعداد کافی  به دلیلی تصمیم‌گیری صرفا مبتنی بر الگوهای مطلوب جامعه عملا به هرز رفته و بدون پیشرفتی قابل توجه عملا ساکن بافقی مانده‌اند.

  1. آیا از حجم مطالب و منابع گردآوری شده‌ام ترسیده‌ام؟

آغاز کار با کمال‌پرایی و افتادن در وزطه اهمال کاری در ادامه کار باعث می‌شود در ادامه به دنبال راهی برای پاگ گردن صورت مسئله و فرافکنی  و توجیه باشید. باید به این باور رسید که درست خواندن تعداد کتاب کمتر بهتر جمع کردن تعداد زیاد کتب و نخواندن یا درست نخواندن آن‌هاست.

  1. چه روندی را پس از ورود به دانشگاه برای خود متصور هستم؟

عده‌ای از دانشجویان پس از ورود به دانشگاه و در همان ابتدای راه یا مشروط می‌شوند و یا نمراتی که کسب می کنند با وضعیت تحصیلی آن‌ها در دوران دبیرستان متناسب نیست. عمده علت پیشامد این حالت این است که این دسته از دانشجویان پس از عبود از کنکور همه‌چیز را تمام شده انگاشته و خود را در بزم شادی تصور می‌کنند. ادامه این روند می‌تواند وضعیت خطرناکی را برای دانشجویی که دیگر درحال فاصله گرفتن از دوره نوجوانی است ایجااد کند که لطمات جبران‌ناپذیر آن تا مدت‌ها ادامه‌دار باشد. باید این باور را در دانشجویانی که از سد کنکور عبور می‌کنند ایجاد کرد که قبولی در دانشگاه پایان کارد نییست بلکه آغاز دوران جدیدی است که گونه ای دیگر از تلاش و ممارست را طلب می‌کند.

مشاهده برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *