کودکان و تکنولوژی

پنجشنبه 23 شهریور 1396 دکتر محسن محمدی دسته ها

کودکان و تکنولوژی

اگر مي خواهيد که فرزندتان از فناوري هاي هوشمند استفاده کنند. بايد به اين نکته توجه داشته باشد که همراهي يکي از والدين با وي امري ضروري مي باشد. در دنياي امروز کمتر کودکي را مي توان پيدا کرد که از ابزار هاي هوشمند استفاده نکرده باشد. اين صحيح است که استفاده از اين ابزار ها در فرايند يادگيري کودکان در کوتاه مدت تاثيري شگرف دارد ، ولي دانشمندان معتقدند که استقاده از اين فناوري ها در بلند مدت تاثيري مخرب در رشد و پروش کودک شما ميگذارد. نکته قابل تامل اين است که والدين بعد از ديدن اينکه کودکشان از اين فناوري ها به راحتي استفاده مي کنند احساس خرسندي و رضايت مي کنند.

بعضي از خانواده ها مي ترسند که مبادا کودکشان از همان بدو کودکي به فناوري هاي نوين وابسته شوند و چه بسا که سياست توليدکنندگان اين فناوري ها هم همين وابستگي است. تحقيقات نشان داده اند که در امريکا از هر 4 کودک کمتر از 8 سال 1 نفرشان به تلفن همراه هوشمند دسترسي دارد. حتي در خانواده هايي که درامد زير متوسط هم دارند 75 درصد کودکان به فناوري هاي نوين درسترسي دارند. سوالي که شايد براي شما بوجود امده باشد اين است که : مگر استفاده از تلفن همراه چه اشکالي داريد؟

تحقيقات اخير اين مسئله را اذعان کرده اند که استفاده از فناوري هاي نوين در اموزش و يادگيري رنگ ها واژه هاي جديد و اندازه هاي مختلف بسيار کاربردي هستند ، اگر يکي از والدين در يادگيري به فرزندان کمک کند. با کمي تامل مي فهميم که اگر يکي از والدين براي پر کردن اوغات فراغت فرزندش براي او کتاب بخواند يا او را به پارک ببرد و يا به فرزندش اجازه دهد که با خيالي اسوده در خانه يا بيرون گشت و گذار کند نيز همين اثر را مي گذارد ولو بيشتر.

تاثير ادوات هوشمند در رشد فکري و هوش کودکان:

اطفالي که بيشتر از 3 سال دارند خيلي بهتر مي توانند از مزاياي نهفته در ابزار هاي اموزشي هوشمند و دنياي ديجيتال بهره ببرند. ولي بايد به اين نکته توجه داشت که اين ادوات فقط در کوتاه مدت موثر مي باشند.
اينکه کودک شما قبل از ورد به مدرسه همه اعداد را بشناسد مهم نيست. محققان امور کودکان بر اين باورند که توانايي مديريت هيجانات ، ذهني پويا و افرينده و انعطاف پذيري هستند که مهم اند. شما نمي توانيد برنامه اي يا اپليکيشني دانلود کنيد که بتواند اين توانايي ها را به کودک شما بياموزد. اينها توانايي هاي هستند که کودک شما تنها مي تواند از طريق غوطه ور شدن در دنياي پيرامون ، ازمون و خطا کردن و مواجه با واقعيت ها کسب کنند. بيگانگي با دنياي واقعي علتي است که کودکان به دنياي مجازي پناه مي برند چرا که کودکاني که مشکلات اين چنيني دارند بيش از کودکان طبيعي از ادوات مجازي استفاده ميکنند و اين خطره همواره انها را تهديد مي کنند که هيچ گاه توانايي رويارويي با دنيا و مشکلات حيقيقي را کسب نکنند.

بيش از اندازه خوردن و به اندازه کافي نخوابيدن :

با اينکه تحقيقات ارتباطي نزديک با افزايش وزن و صرف اوقات بيش از اندازه با تصاوير مجازي در کودکان را نشان نميدهد ، ولي دانشمندان معتقند که کسب رفتار هاي نامتناسب براي خردسالان بسيار زود است. زماني که يک گوشي تمام هم وغم يه کودک در تمامي اوغات مي شود مغز نميتواند به سيگنال هايي که هنگام سيري ارسال مي شود بازتابي مناسب بدهد. محققين متخصص در امور کودکان معتقدند که اطفال زير 18 ماه به هيچ وجه من الوجود نبايد از ادوات ديجيتال و تلفن هاي هوشمند استفاده کنند. و کودکان دو تا 5 سال هم فقط مي توانند روزي 1 ساعت ازاين ادوات استفاده کنند که اگر مي خواهيد که فرزندتان از فناوري هاي هوشمند استفاده کنند. بايد به اين نکته توجه داشته باشد که همراهي يکي از والدين با وي امري ضروري مي باشد. در دنياي امروز کمتر کودکي را مي توان پيدا کرد که از ابزار هاي هوشمند استفاده نکرده باشد. اين صحيح است که استفاده از اين ابزار ها در فرايند يادگيري کودکان در کوتاه مدت تاثيري شگرف دارد ، ولي دانشمندان معتقدند که استقاده از اين فناوري ها در بلند مدت تاثيري مخرب در رشد و پروش کودک شما ميگذارد.

نکته قابل تامل اين است که والدين بعد از ديدن اينکه کودکشان از اين فناوري ها به راحتي استفاده مي کنند احساس خرسندي و رضايت مي کنند.بعضي از خانواده ها مي ترسند که مبادا کودکشان از همان بدو کودکي به فناوري هاي نوين وابسته شوند و چه بسا که سياست توليدکنندگان اين فناوري ها هم همين وابستگي است. تحقيقات نشان داده اند که در امريکا از هر 4 کودک کمتر از 8 سال 1 نفرشان به تلفن همراه هوشمند دسترسي دارد. حتي در خانواده هايي که درامد زير متوسط هم دارند 75 درصد کودکان به فناوري هاي نوين درسترسي دارند. سوالي که شايد براي شما بوجود امده باشد اين است که : مگر استفاده از تلفن همراه چه اشکالي داريد؟

تحقيقات اخير اين مسئله را اذعان کرده اند که استفاده از فناوري هاي نوين در اموزش و يادگيري رنگ ها واژه هاي جديد و اندازه هاي مختلف بسيار کاربردي هستند ، اگر يکي از والدين در يادگيري به فرزندان کمک کند. با کمي تامل مي فهميم که اگر يکي از والدين براي پر کردن اوغات فراغت فرزندش براي او کتاب بخواند يا او را به پارک ببرد و يا به فرزندش اجازه دهد که با خيالي اسوده در خانه يا بيرون گشت و گذار کند نيز همين اثر را مي گذارد ولو بيشتر.

تاثير ادوات هوشمند در رشد فکري و هوش کودکان:

اطفالي که بيشتر از 3 سال دارند خيلي بهتر مي توانند از مزاياي نهفته در ابزار هاي اموزشي هوشمند و دنياي ديجيتال بهره ببرند. ولي بايد به اين نکته توجه داشت که اين ادوات فقط در کوتاه مدت موثر مي باشند.
اينکه کودک شما قبل از ورد به مدرسه همه اعداد را بشناسد مهم نيست. محققان امور کودکان بر اين باورند که توانايي مديريت هيجانات ، ذهني پويا و افرينده و انعطاف پذيري هستند که مهم اند. شما نمي توانيد برنامه اي يا اپليکيشني دانلود کنيد که بتواند اين توانايي ها را به کودک شما بياموزد. اينها توانايي هاي هستند که کودک شما تنها مي تواند از طريق غوطه ور شدن در دنياي پيرامون ، ازمون و خطا کردن و مواجه با واقعيت ها کسب کنند. بيگانگي با دنياي واقعي علتي است که کودکان به دنياي مجازي پناه مي برند چرا که کودکاني که مشکلات اين چنيني دارند بيش از کودکان طبيعي از ادوات مجازي استفاده ميکنند و اين خطره همواره انها را تهديد مي کنند که هيچ گاه توانايي رويارويي با دنيا و مشکلات حيقيقي را کسب نکنند.

بيش از اندازه خوردن و به اندازه کافي نخوابيدن :

با اينکه تحقيقات ارتباطي نزديک با افزايش وزن و صرف اوقات بيش از اندازه با تصاوير مجازي در کودکان را نشان نميدهد ، ولي دانشمندان معتقند که کسب رفتار هاي نامتناسب براي خردسالان بسيار زود است. زماني که يک گوشي تمام هم وغم يه کودک در تمامي اوغات مي شود مغز نميتواند به سيگنال هايي که هنگام سيري ارسال مي شود بازتابي مناسب بدهد. محققين متخصص در امور کودکان معتقدند که اطفال زير 18 ماه به هيچ وجه من الوجود نبايد از ادوات ديجيتال و تلفن هاي هوشمند استفاده کنند. و کودکان دو تا 5 سال هم فقط مي توانند روزي 1 ساعت ازاين ادوات استفاده کنند که ان هم در گرو نظارت يکي از والدين است.

مشاهده برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تنبلی می کنی؟ انگیزه نداری؟ کانال "بمب انگیزه" شارژت می کنه!حتما عضو میشم!