خواستگاری و مشکلات همراه آن

سه شنبه 21 شهریور 1396 دکتر محسن محمدی دسته ها

خواستگاری و مشکلات همراه آن

جلسه ی خواستگاری ؛ در واقع مرحله ای مهم در آغاز زندگی مشترک است. دختر و پسر و خانواده های آن دو از طریق بررسی ویژگی های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و افتصادی می توانند زمینه ی شکل گیری روابط صحیح را ایجاد کنند. داشتن معیارهای دقیق برای ازدواج؛ یکی از شرایط لازم و مهم در ارزیابی است. دختران و پسران که خواهان انتخاب شریک زندگی خویش هستند باید بتوانند معیار ها و اولویت های خود را به شکل دقیق و روشن بیان کنند.

خواستگاری و مشکلات همراه آن ، اهمیت معیار ها و ملاک های ازدواج از آن رو است که ؛ فرد مورد نظر را می توان بر اساس این موارد محک زد. در صورتی که فرد تطابق بیشتری با موراد تعیین شده داشته باشد؛ می توان زمینه را برای مراحل بعدی در ازدواج و تشکیل زندگی مشترک فراهم کرد.

خواستگاری و مشکلات همراه آن ، در جلسه ی خواستگاری باید فرصتی فراهم شود تا دختر و پسر بتوانند با هم ارتباط مستقیم داشته باشند. در این جلسه هر یک از طرفین می توانند از طریق طرح سوالات و بررسی پاسخ های ارائه شده ؛ به شناخت نسبی دست بیابند. دستیابی به شناخت بیشتر ، به برگزاری جلسات بیشتر بین طرفین نیاز دارد.

بهتر است در جلسه ی خواستگاری ؛ والدین سعی در بیان دقیق ویژگی ها و علایق خانوادگی خود کنند؛ به این طریق دختر و پسر می توانند از طریق اطلاعات داده شده ؛ تصمیم مناسب و درست را اتخاذ کنند. بیان تفاوت های فردی و خانوادگی ، در شکل گیری دیدگاهی درست و منطقی پیش از ازدواج کمک خواهد نمود.

از آن جا که بحث در مورد ازدواج و تعیین و شناخت معیارهای مناسب برای انتخاب همسر ، بسیار گسترده است. باید موضوعاتی را که با بحث پیرامون آن ها می توان به آگاهی های نسبی رسید دسته بندی کرد. براین اساس مهم ترین موضوعاتی در جلسه ی خواستگاری باید طرح شود به قرار زیر است ، خواستگاری و مشکلات همراه آن :

  • مسائل اعتقادی و اخلاقی : باید در خصوص مسائلی که به آن ها معتقد نیستید با طرف مقابل صادقانه صحبت کنید. هم چنین از طریق طرح سوالات مناسب در این بخش می توانید نحوه ی برخورد و اعتقاد طرف مقابل را هم مورد بررسی قرار دهید. برای مثال می توانید از سوالاتی به این قرار استفاده کنید: به چه سنت هایی در خانواده ی خود پایبند هستید؟
  • مسائل احساسی و میزان ثبات فرد دراخذ و انجام تصمیمات: با بحث پیرامون این حوزه می توان از شدت بروز احساسات در فرد؛ نوع کنترل وی بر خویشتن؛ و هم چنین تزلزل و یا ثبات وی در تصمیم گیری آگاه شد. با طرح سوالاتی نظیر چند سال سابقه ی کاردارید؟ چند بار محل کار خود را تغییر داده اید؟ و … می توان تعیین کرد فرد تا چه میزان در اخذ تصمیمات مهم زندگی خود از ثبات برخوردار بوده است. هم چنین در حیطه ی مسائل احساس هم با سوالاتی که نشانگر میزان شناخت وی از جنس مخالف است می توان به آگاهی لازم برا ی اخذ تصمیم صحیح دست یافت.
  • مسئولیت پذیری فرد : در زندگی مشترک؛ مسئولیت پذیری زن و شوهر و اعتقاد به پذیرش نقش جدید در خانواده نقش مهم و محوری دارد. عدم پذیرش مسولیت در زندگی چه از جانب مرد و چه از جانب زن؛ عواقب سخت و تلخی را برای زندگی هر دو نفر به همراه خواهد داشت. شایسته است که در جلسه ی خواستگاری سوالاتی در خصوص نوع مسئولیت های فرد در خانواده ؛ پرسیده شود. این که تا حد د رانجام کارها و تصمیمات خانواده مشارکت می کنید؟ تا چه حدی کارهای شخصی را خود انجام می دهید؟ چه قدر از والدین و اطرافیانتان توقع دریافت کمک های مالی دارید ؟ همه و همه تعیین کننده ی میزان مسئولیت پذیری خواهند بود. مسئولیت پذیری ؛ تعیین کننده ی میزان استقلال فرد هم خواهد بود. لذا بررسی درست و دقیق این موضوع ؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است.
  • تطابق فرد با موقعیت های جدید: انعطاف پذیری در ویژگ های شخصیتی امکان تطبیق را فراهم می کند. با بررسی شرایط و تغییر خود مطابق آن می توانیم به بهترین شکل از موقعیت پیش آمده استفاده کنیم. در ازدواج و تشکیل زندگی نوپا هم آن چه بیش از هر چیز خودنمایی می کند؛ توانایی انطباق خود با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جدید است. با بهرمندی از ویژگی ؛ امکان بروز شکست ها و ناکامی ها در فرد کاهش می یابد. اما سوالاتی که نشان دهنده ی میزان انعطاف پذیری هستند را می توان به این شکل مطرح کرد. برا ی مثال تا چه حد می توانید با تغییرات جدید در محل کار و یا همکاران کنار بیایید؟
  • خانواده و ویژگی های فرهنگی : خانواده در ازدواج و دوام آن نقش مهمی را برعهده دارند. تفاوت های فرهنگی در هر خانوده باعث می شود که زوجین در ابتدای زندگی خود ؛ پستی ها و بلندی هایی را در روابط خود تجربه کنند. میزان آگاهی فرد از این تفاوت ها و هم چنین داشتن دانش کافی برای ارائه ی عکس العمل مناسب هنگام مواجه با شرایط متعارض با عقاید خود, می تواند در دوام زندگی زناشویی نقش مهمی داشته باشد. برای دستیابی به شناخت از ویژگی های خانوادگی می توان در خصوص میزان و سطح تحصیلات خانواده ؛ نوع آداب و رسوم ؛ میزان رفت و آمدها با اقوام و دوستان , سوالاتی طرح کرد . با بررسی پاسخ ها؛ می توان به شناخت اجمالی و تفاوت ها دست یافت.
  • ویژگی های فردی و شخصیتی : نوع منش و خلق و خوی فرد را می توان مورد بررسی قرار داد. این مهم میسر نخواهد شد مگر از طرق مراودات بیشتر با خانواده و فرد مورد نظر. آگاهی از نوع برخورد با مسائلی که منافی عقاید وی هستند؛ اتفاقاتی که به طور غیر منتظره رخ می دهند و نوع واکنش فرد نسبت به آن ها ؛ ملاقات در زمان هایی به غیر از ساعات خاص ؛ همه از جمله راه های کسب شناخت در خصوص  ویژگی های فردی محسوب می شوند. سوالاتی که برای دستیابی به شناخت شخصیتی در جلسه ی خواستگاری توصیه می شوند عبارتند از : تفریحات شما در اوقات فراغت چیست؟ چه میزان از زمان خود را با خانواد ه سپری می کنید؟ و مسائلی از این دست.

در خواستگاری و مشکلات همراه آن ، طرح سوالات درست در کسب شناخت دقیق از طرف مقابل نقش محوری در انتخاب عقلانی را ایفا می کند. با استفاده از این سوالات  می توان به آگاهی های کلی در مورد مسائل اساسی و موثر در زندگی دست یافت. بعد از بررسی پاسخ ها و مقبول بودن شرایط ؛ می توان وارد مرحله ی  بررسی معیارهای جزئی تر شد و در نهایت تصمیم نهایی را اخذ کرد.

مشاهده برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تنبلی می کنی؟ انگیزه نداری؟ کانال "بمب انگیزه" شارژت می کنه!حتما عضو میشم!