پک های تست ریاضی

فصل ۳ کتاب ریاضی (۲) به عنوان نمونه به صورت رایگان برای دانلود قرار داده شده است:

دانلود فصل ۳ ریاضی ۲

ریاضی (۲) :

موضوعتعداد سوالات و حجم قیمتخرید و دانلود
فصل 1201 سوال با جواب
10 مگابایت
3000 تومان
فصل 2208 سوال با جواب
9.24 مگابایت
3000 تومان
فصل 3228 سوال با جواب
12.7 مگابایت
3000 تومان
فصل 4257 سوال با جواب
13.6 مگابایت
3000 تومان
فصل 5240 سوال با جواب
14.7 مگابایت
3000 تومان
فصل 6190 سوال با جواب
10.1 مگابایت
3000 تومان
فصل 7220 سوال با جواب
12.1 مگابایت
3000 تومان
کل کتاب82.6 مگابایت12000 تومان

 

ریاضی (۳) :

موضوعتعداد سوالات و حجم قیمتخرید و دانلود
فصل 1201 سوال با جواب
11.4 مگابایت
3000 تومان
فصل 2201 سوال با جواب
9.02 مگابایت
3000 تومان
فصل 3201 سوال با جواب
12.6 مگابایت
3000 تومان
فصل 4201 سوال با جواب
10.2 مگابایت
3000 تومان
کل کتاب43.4 مگابایت8000 تومان

 

ریاضی (۴)

موضوعتعداد سوالات و حجم قیمتخرید و دانلود
فصل 1204 سوال با جواب
15.3 مگابایت
3000 تومان
فصل 2202 سوال با جواب
11.5 مگابایت
3000 تومان
فصل 3205 سوال با جواب
10.3 مگابایت
3000 تومان
فصل 4201 سوال با جواب
12.7 مگابایت
3000 تومان
فصل 5204 سوال با جواب
14.3 مگابایت
3000 تومان
فصل 6201 سوال با جواب
12.5 مگابایت
3000 تومان
کل کتاب76.8 مگابایت11000 تومان
خرداد ۴, ۱۳۹۶

پک های تست ریاضی

پک های تست ریاضی فصل ۳ کتاب ریاضی (۲) به عنوان نمونه به صورت رایگان برای دانلود قرار داده شده است: ریاضی ...
خرداد ۴, ۱۳۹۶

پک های تست فیزیک

پک های تست فیزیک فصل ۴ کتاب فیزیک (۲) به عنوان نمونه به صورت رایگان برای دانلود قرار داده شده است:   ...
خرداد ۴, ۱۳۹۶

پک های تست شیمی

پک های تست شیمی فصل ۳ کتاب شیمی (۲) به عنوان نمونه به صورت رایگان برای دانلود قرار داده شده است:   ...
خرداد ۳, ۱۳۹۶

پک های تست زیست شناسی

پک های تست زیست شناسی فصل ۳ کتاب زیست شناسی (۱) به عنوان نمونه به صورت رایگان برای دانلود قرار ...
خرداد ۳, ۱۳۹۶

پک تست های طلایی کنکورکمک

پک تست های طلایی کنکورکمک   سراسری ، آزاد ، سنجش ، گزینه ۲   همونطور که می دونی برای گرفتن بهترین ...
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱۵ اردیبهشت برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱۵ اردیبهشت برای رشته ریاضی   ویژه فارغ التحصیل های ریاضی فقط ۱۴۹۰۰ تومان برای ۲ هفته برنامه ...
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱۵ اردیبهشت برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱۵ اردیبهشت برای رشته تجربی   ویژه فارغ التحصیل های تجربی فقط ۱۴۹۰۰ تومان برای ۲ هفته برنامه ...
فروردین ۱۹, ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱ اردیبهشت برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱ اردیبهشت برای رشته تجربی   ویژه فارغ التحصیل های تجربی فقط ۱۴۹۰۰ تومان برای ۲ هفته ...
فروردین ۱۹, ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱ اردیبهشت برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱ اردیبهشت برای رشته ریاضی   ویژه فارغ التحصیل های ریاضی فقط ۱۴۹۰۰ تومان برای ۲ هفته ...
فروردین ۷, ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱۸ فروردین برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱۸ فروردین برای رشته ریاضی   ویژه فارغ التحصیل های ریاضی فقط ۱۴۹۰۰ تومان برای ۲ هفته برنامه ...
فروردین ۷, ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱۸ فروردین برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون ۱۸ فروردین برای رشته تجربی   ویژه فارغ التحصیل های تجربی فقط ۱۴۹۰۰ تومان برای ۲ هفته برنامه ...
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

برنامه ریزی روزانه آزمون ۷ فروردین برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون ۷ فروردین برای رشته ریاضی   ویژه فارغ التحصیل های ریاضی فقط ۱۹۹۰۰ تومان برای ۲٫۵ هفته ...
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

برنامه ریزی روزانه آزمون ۷ فروردین برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون ۷ فروردین برای رشته تجربی   ویژه فارغ التحصیل های تجربی فقط ۱۹۹۰۰ تومان برای ۲٫۵ هفته ...
اسفند ۶, ۱۳۹۵

برنامه ریزی روزانه آزمون ۲۰ اسفند برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون ۲۰ اسفند برای رشته ریاضی   ویژه فارغ التحصیل های ریاضی فقط ۱۴۹۰۰ تومان برای ۲ هفته برنامه ...
اسفند ۶, ۱۳۹۵

برنامه ریزی روزانه آزمون ۲۰ اسفند برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون ۲۰ اسفند برای رشته تجربی   ویژه فارغ التحصیل های تجربی فقط ۱۴۹۰۰ تومان برای ۲ هفته ...
error: