۳۰ مهر ۱۳۹۴
تمرنهایی برای تقویت تمرکز

تمرین های تقویت تمرکز در زمان مطالعه و سر جلسه آزمون

تمرین های تقویت تمرکز در زمان مطالعه و سر جلسه آزمون برای اینکه تمرکزتون رو تقویت کنید و خیلی راحت […]
۲۴ مهر ۱۳۹۴
تمرکز در مطالعه

افزایش تمرکز در مطالعه

افزایش تمرکز در مطالعه تمرکز تو لغت معنیش یعنی تراکم و فشردگی و تو اصطلاح یعنی حفظ و نگه داشتن […]
۱۷ مهر ۱۳۹۴
زمان مناسب برای مطالعه

زمان مناسب برای مطالعه

زمان مناسب برای مطالعه   زمان مناسب برای مطالعه یکی از بحث هایی است که نظرهای مختلفی در موردش وجود […]
error: