مقایسه برترین کتاب های کمک آموزشی فیزیک کنکور

اخبار و اطلاعات کنکور

دکتر علی اصغر رضایی - 1396/06/09

ادامه مطلب

تغییرات و ویژگی های مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

اخبار و اطلاعات کنکور

دکتر علی اصغر رضایی - 1396/05/15

ادامه مطلب

مقایسه پذیرش رشته‌ها و دانشگاه‌ها سال 95 و 96 در گروه انسانی

اطلاعات کنکور سراسری

دکتر علی اصغر رضایی - 1396/05/15

ادامه مطلب

فهرست منابع کنکور سراسری 97

اطلاعات کنکور سراسری

دکتر علی اصغر رضایی - 1396/05/07

ادامه مطلب

جدول ضرایب دروس اختصاصی و عمومی در کنکور

اطلاعات کنکور سراسری

دکتر علی اصغر رضایی - 1396/05/03

ادامه مطلب