مطالب با موضوع

بودجه بندی کنکور سراسری رشته ریاضی


بودجه بندی فیزیک در کنکور( رشته ریاضی)

بودجه بندی کنکور سراسری رشته ریاضی

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1394/01/12

 بودجه بندی فیزیک در کنکور( رشته ریاضی)   اهمیت مباحث فیزیک در کنکور(رشته ریاضی)   طبق کنکور های سال های گذشته مباحث مهم و پرتکرار را برای شما گرد آوری کرده ایم:   مباحث مهم فیزیک به ترتیب اولویت:   1. بردار و حرکت شناسی   2.  دینامیک و کار و انرژی   3.  جریان […]

ادامه مطلب