۴ مرداد ۱۳۹۶
روش مطالعه دین و زندگی

روش مطالعه دین و زندگی کنکور سراسری

روش مطالعه دین و زندگی     دانش آموزنی که قصد دارند درس دین وزندگی را برای کنکور بخوانند را […]
۳۰ تیر ۱۳۹۶

روش مطالعه ادبیات عمومی کنکور سراسری

خیلی از دانش آموزا میپرسن که روش مطالعه ادبیات عمومی کنکور سراسری چجوری هست ؟ از کجا باید شروع کنیم ؟ […]
۲۱ تیر ۱۳۹۶
روش مطالعه زبان انگلیسی

روش مطالعه درس زبان کنکور سراسری

  روش مطالعه درس زبان کلیدی ترین راه و روش برای شروع مطالعه این درس مهم و کاربردی و راهبردی […]
error: