مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی مهندسی صنایع


معرفی رشته مهندسی صنایع

معرفی رشته های دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1395/5/10

رشته مهندسی صنایع آشنایی با رشته مهندسی صنایع مهندسی صنايع رشته ای هست كه با طراحی، بهبود و پياده سازی سيستم های يكپارچه از افراد، مواد، اطلاعات، تجهيزات و انرژيی مرتبط هست و در اين راه از علوم رياضی، طبيعی، اجتماعی و نيز قوانين و روش های تجزيه و تحليل مهندسی و دانش تخصصی خود […]