۲۳ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته روابط عمومی

  معرفی رشته روابط عمومی چند دهه ای هست که نقش ارتباطات در زندگی مردم افزایش پیدا کرده و هر دولت و نهادی میکوشه تا با دارا بودن رسانه های قدرمندتر، روابط بین مردم یک کشور با با موسسات گوناگون و همچنین ارتباط مردم کشورهای دیگه رو رونق ببخشه. در رشته روابط عمومی به چگونگی انتقال صحیح پیام، در کمترین زمان ممکن و در بهترین شکل میپردازیم. در این رشته آگاه میشیم که اصلیت مطالب چه چیزهایی هست و چگونه […]
error: