۶ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته علوم تغذیه

معرفی رشته علوم تغذیه علوم تغذیه آن دسته از اطلاعات و دانسته های بشری را شامل میشود که در ارتباط مابین غدا و سلامتی در موجودات زنده را در بر میگیرد.و با علومی همچون بیوتکنولوژی ، بیوشیمی ، علوم رفتاری و اجتماعی در ارتباط است در واقع علوم تغذیه را  یک علم چند وجهی می توان دانست و می بایست دانشجوی این رشته برای کسب مهارت های لازم اطلاعات فراوان و وسیعی در زمینه های بیوشیمی ، جامع شناسی ، روانشناسی […]
error: