مطالب با برچسب

آشنایی با رشته کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای


معرفی رشته کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای

معرفی رشته های دانشگاهی رشته علوم تجربی

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1395/5/10

رشته کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای آشنایی با رشته کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای از اسمش مشخصه كاملا، يك رشته اي هست كه با استفاده از خواص هسته اي به تصويربرداري و تشخيص و درمان بيماري ها مي پردازد. اين كارشناس ها زير نظر پزشك متخصص در مراكز تشخيصي و درماني پزشكي هسته اي بيماران […]