۱۵ اسفند ۱۳۹۳
انتخاب رشته

انتخاب رشته برای کنکور سراسری 94 | روش نوین انتخاب رشته

انتخاب رشته برای کنکور سراسری 94 به سبک کنکورکمک شاید برای بسیاری از شما انتخاب درست رشته ی آینده ی خود در دانشگاه سخت ترین تصمیم زندگیتان باشد . به واقع نیز به همین صورت است . همین انتخاب رشته می تواند مسیر زندگی شما را یه کلی تغییر دهد پس باید تا می توانید محتاتانه تصمیم بگیرید و سعی کنید از اطرافیان تاثیر نپذیرید . چون کسی که قرار است همواره تا پایان زندگی خود درگیر آن رشته و فعالیت باشد شمایید نه […]
error: