۳ دی ۱۳۹۵

برنامه ریزی جامع 5 ماهه کنکور 97

  برنامه ریزی جامع 5 ماهه کنکور 97     برنامه برگزیده سال 96 از دیدگاه دانش آموزان   ویژه داوطلبان […]
۲۲ مهر ۱۳۹۵
برنامه ریزی به سبک کنکور کمک

برنامه ریزی به سبک کنکور کمک

برنامه ریزی به سبک کنکور کمک   اهمیت برنامه ریزی در چیست؟ فرض کنید بعد از یک هفته ی شلوغ، […]
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – مبارزه کنین

کلیپ انگیزشی – مبارزه کنین     همه ما در زندگی خودمون زمین میخوریم . البته باید بگم که ما […]
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – خودتون رو باور داشته باشین

کلیپ انگیزشی – خودتون رو باور داشته باشین       خودتون رو باور داشته باشید ، اطراف خودتون رو […]
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – تخیل

کلیپ انگیزشی – تخیل       ما انسانها توانایی ای رو داریم که هیچ موجود دیگه ای نداره ، […]
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – چیزی نمیتونه جلوی منو بگیره

چیزی نمیتونه جلوی منو بگیره       همین حالا به بزرگترین اهداف خودتون در زندگی فکر کنید و اونو […]
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – من برنده میشم

کلیپ انگیزشی – من برنده میشم  
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – همه چیز رو تغییر بده

کلیپ انگیزشی – همه چیز رو تغییر بده  
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – کوتاه نیاین

کلیپ انگیزشی – کوتاه نیاین  
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – حرکت

کلیپ انگیزشی – حرکت  
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – امید

کلیپ انگیزشی – امید  
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – پاشو

کلیپ انگیزشی – پاشو  
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – حکمت بروس لی

کلیپ انگیزشی – حکمت بروس لی  
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – خودت رو بساز

کلیپ انگیزشی – خودت رو بساز  
۳ تیر ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – احیا

کلیپ انگیزشی – احیا  
error: