مطالب با برچسب

توضیح رشته دانشگاهی بینایی سنجی


معرفی رشته بینایی سنجی

معرفی رشته های دانشگاهی رشته علوم تجربی

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1395/05/06

معرفی رشته بینایی سنجی چشم ما دریچه ای به دنیای اطراف ماست . با این کره کوچک 3لایه ای ما میتوانیم فرصت شناخت جهان بیکران را داشته باشیم .علم بینایی سنجی به دو دسته تقسیم میشود 1-چشم پزشکی 2-بینایی سنجی که رشته ای است مهم و کمتر شناخته شده که به شناخت بیشتر آن میپردازیم […]

ادامه مطلب
تنبلی می کنی؟ انگیزه نداری؟ کانال "بمب انگیزه" شارژت می کنه!حتما عضو میشم!