مطالب با برچسب

توضیح رشته دانشگاهی زیست شناسی


معرفی رشته زیست شناسی

معرفی رشته های دانشگاهی رشته علوم تجربی

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1395/5/6

معرفی رشته زیست شناسی علم زیست بطور مجزا در سه بخش قرار می گیرد:1-علوم گیاهی که خاصه تحقیق بر روی گیاهان می باشد 2- علوم زیستی که خود به چند دسته تقسیم می شود و در مورد مسائل جانداران می باشد3-زیست دریا که متخصص جانوران و آبزیان است . این علوم تنها در 17 واحد […]

ادامه مطلب
تنبلی می کنی؟ انگیزه نداری؟ کانال "بمب انگیزه" شارژت می کنه!حتما عضو میشم!