۵ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته زبان و ادبیات ترکی استانبولی

  معرفی رشته زبان و ادبیات ترکی استانبولی رشته ی زبان و ادبیات ترکی استانبولی رشته ای در گروه زبان های خارجی کنکور های سراسریه که با گزینش کشوری و  در زیرگروه چهار دانشجو می پذیره. این رشته مثل بقیه ی رشته های گروه زبان های خارجی یک ابزار برای آسون شدن روابط سیاسی ، اجتماعی و بازگانی بین کشورهای مختلف، انتقال فرهنگ بین کشور های غیر هم زبان ،مطالعه ی فرهنگ ملل و … است.   دروس پایه و […]
error: