۱۰ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته مهندسي بهداشت حرفه اي

معرفی رشته مهندسي بهداشت حرفه اي خب همونطور كه ميدانيم در هر محيطي كه كار ميكنيم نياز هست كه مراقبت هاي بهداشتي در اون محل انجام بشه و هر عامل زيان اوري كه محيط كا رو تهديد ميكنه شناسايي و كنترل بشه تا  محيطي سالم و نيروي كار سالم و پر انرژي داشته باشيم . بهداشت حرفه اي رو اگه بخواهيم تو يك جمله خلاصه كنيم يعني تامين سلامت در محيط هاي شغلي و يك مهندس بهداشت كسي هست كه […]
error: