معرفی رشته پرستاری

معرفی رشته پرستاری

معرفی رشته پرستاری

ذهنیت که عامه جامعه درمورد رشته پرستاری دارند این است که پرستاری علم نگهداری و مراقبت از بیمار می باشد. که مطمئنا این ذهنیت تا حدی میتوانند درست باشد. البته این مراقبت به تزریق و پانسمان ختم نمیشود بلکه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی ، مراقبت و پرستاری نیز علمی تر شده است. پرستاری در این دوره زمان در اصل یک رشته کاملا علمی است و فردی که به عنوان پرستار در این رشته به علم آموزی می پردازد باید بسیاری از علوم دیگر را فرا بگیردتا بتواند به راحتی به ارتباط با بیماران بپردازد . یک پرستار تنها وظیفه اش مراقبت از بیماران در بیمارستان نیست بلکه پرستار در تمام دوران زندگی یک بیمار در مراقبت و جلوگیری از برگشت بیماری و توان بخشی بیمار پس از بیماری نیز دخیل می باشد، چرا که بسیاری از از بیماری ها ریشه پیدایششان از قبل آماده است . مانند سکته قبلی که بسته به نوع عادات غذایی ، وزن شخص و مسئله وراثت دارد . حالا این پرستار است که میتواند با اطلاعاتی که در زمینه نوع غذا فعالیت های بدنی ، فشار خون و چربی خون بالا را به بیمار اموزش بدهد تا بیمار با تشخیص به موقع بتواند به پزشک مربوطه کمک مراجعه کند . در واقع میتوان گفت پرستار یک نیرو مهم و کاربردی در تیم درمانی است

هماهنگی درمانی بین پزشک و بیمار و همچنین خانواده بیمار یکی دیگر از وظایف پرستاران است.

یکی دیگر از وظایف پرستاران آگاهی دادن به بیمار در رابطه با درمان او برای کاهش ایام بستری در بیمارستان است

پرستار نقش درمانی حمایتی مراقبتی حفاظتی اموزشی دارد و بخاطر همین امر یک جامعه به پرستار نیاز دارد

 

گرایش های مقطع ارشد شامل:

-روان پرستاری

-پرستاری ویژه

-بهداشت

-مدیریت

-داخلی جراحی

-اطفال

 

وهمچنین گرایش های مقطع دکترا موارد زیر را شامل میشود:

-آناتومی

-بافت شناسی

-اپیدمیولوژی دانش آموختگان این رشته میتوانند در مراکز بهداشت ، بیمارستان ها ، مراکز آموزشی و یا به صورت مستقل میتوانند مرکز پرستاری تاسیس کنند و فعالیت نمایند

 

برخی از دروس پرستاری:

پرستاری داخلی جراحی

بررسی وضعیت سلامت

ایمنولوژی

آمار زیستی

اصول و فنون پرستاری

 

دروس تخصصی رشته کارشناسی پرستاری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اصول ومهارتهای پرستاری ۴ پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی ۱ ۳
پرستاری بهداشت جامعه ۱ ۲ پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی  ۲ ۴
پرستاری بهداشت جامعه ۲ ۲ پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی ۳ ۴
پرستاری در بحران – فوریت ها و حوادث غیر مترقبه ۲ پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی ۴ ۴
پرستاری بهداشت جامعه ۳ ۱ پرستاری کودکان ۱ ۲
بررسی وضعیت سلامت ۱ پرستاری کودکان ۲ ۳
پرستاری بهداشت بیماران ونوزادان ۱ ۳ پرستاری بهداشت روان ۱ ۲
پرستاری بهداشت بیماران ونوزادان ۲ ۲ پرستاری بهداشت روان ۱ ۲
پرستاری ویژه ۳ جمع ۴۶
اصول مدیریت خدمات پرستاری ۲

 

دانشگاه هایی که در رشته پرستاری پذیرش دانشجو دارند

دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه شاهد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله دانشکده علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی بم
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی جهرم دانشکده علوم پزشکی  جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی دزفول
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهید کاشان دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده علوم پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین دانشکده علوم پزشکی بهبهان دانشکده علوم پزشکی آبادان دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
دانشکده علوم پزشکی تربت جام دانشکده علوم پزشکی ساوه دانشکده علوم پزشکی خلخال دانشکده علوم پزشکی خمین
دانشگاه علوم پزشکی سراب دانشکده علوم پزشکی سیرجان دانشکده علوم پزشکی گراش دانشکده علوم پزشکی لارستان
دانشکده علوم پزشکی شوشتر دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی مراغه دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

نمونه کارنامه های قبولی های رشته پرستاری:

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
۳۷۷۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۹ ۴۷ ۶۵ ۵۳ ۰ ۳۸ ۴۹ ۳۹ ۳۸
۵۳۴۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۲ ۶۵ ۵۷ ۵۵ ۱ ۳۲ ۳۷ ۳۱ ۳۴
۵۹۸۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۷ ۵۴ ۶۲ ۵۰ ۱۷ ۳۲ ۳۷ ۲۶ ۴۰
۵۲۹۶ دانشگاه علوم پزشکی سنندج ۴۱ ۴۲ ۶۷ ۴۸ ۰ ۳۰ ۳۷ ۳۵ ۴۱
۵۷۴۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴۴ ۵۴ ۶۲ ۵۴ ۰ ۲۴ ۳۰ ۲۴ ۴۵

 

 

نویسنده: پویان پدرام

مرداد ۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته پرستاری

معرفی رشته پرستاری ذهنیت که عامه جامعه درمورد رشته پرستاری دارند این است که پرستاری علم نگهداری و مراقبت از ...
error: