مطالب با برچسب

راه های تقویت تمرکز در درس خواندن


افزایش تمرکز در مطالعه

مطالب مشاوره ای

محمد جواد رضایی - 1394/07/24

افزایش تمرکز در مطالعه تمرکز تو لغت معنیش یعنی تراکم و فشردگی و تو اصطلاح یعنی حفظ و نگه داشتن توجه حواس روی یک موضوع معین.بدون تمرکز در مطالعه یادگیری موثر نیست . همه توانایی تمرکز دارن چون تمرکز یک ویژگی نسبی است و هیچ کس نمیتونه ادعا بکند که کاملا تمرکز حواس نداره یا […]

ادامه مطلب