۱۰ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته آب و هواشناسی

معرفی رشته آب و هواشناسی رشته کارشناسی آب و هواشناسی که سابقاً اقلیم شناسی خوانده میشد، از جمله گرایش های دانش جغرافیای طبیعی بوده که مدتی هست به عنوان یک رشته مستقل، پذیرش دانشجو دارد. این رشته همونطور که از اسمش مشخصه، به بررسی پدیده های اقلیمی، چگونگی به وجود اومدن و پایان پذیرفتن اون ها، و تغییرات اقلیمی و همچنین پیامدهای هریک از این تغییرات، چگونگی تشخیص پدیده های آب و هوایی و… میپردازه و ارتباط پدیده های انسانی […]
error: