۱۶ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته مهندسی حمل و نقل ریلی

معرفی رشته مهندسی حمل و نقل ریلی حمل و نقل ریلی برای توسعه و رونق هر کشوری جزو ابزارهای ضروری و لازم اقدامات سازندگی آن کشور است. و در واقع جهت توسعه و مدیریت پروژه های زیرساختی ، رشته ی حمل و نقل ریلی در دانشگاه ها تاسیس شد. هدف اول از ایجاد این رشته در دانشگاه ها در درجه ی اول همگام شدن با صنعت روز دنیا  و کم کردن فاصله های پیشرفت کشورمان با دیگر کشورهای بزرگ صنعتی […]
error: