۶ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته شنوایی شناسی

معرفی رشته شنوایی شناسی رشته نو و تازه احداث در کشور ما می باشدکه فارق التخصیلان در این رشته سعی در شنوایی و پیشگیری در اختلالات شیمیایی رادارد .این رشته در حال حاضر در ایران دکتری ندارد و تنها دورۀ کارشناسیان 7الی8 ترم می باشد .دانش اموختگان این رشته میتوانند در محاکم قضایی ارائه خدمت نمایند .در دورۀکارشناسی ارشد میتوانند در رشته های1- شنوایی سنجی2- کودکان اسنثنایی3-زبان شناسی ادامه تحصیل دهند این رشته نیاز به صبر و حوصله و علاقه […]
error: