۱۱ خرداد ۱۳۹۵
زمان شروع

همایش مشاوره ای انگیزشی گام اول

همایش مشاوره ای انگیزشی گام اول   کنکور برای دانش آموزان مانند قله ای است که رسیدن به آن شاید یک آرزو باشد ! همه آنهایی که خود را خود را برای کنکور آماده می کنند ذهنشان پر از سؤال است. سؤالاتی که یا پاسخی برایش ندارند و یا از شنیدن پاسخ های مختلف و نا مطمئن خسته شده اند.   از کجا شروع کنم ؟! این سؤال، یکی از اولین و مهم ترین سؤالاتی است که مدام در ذهن […]
error: