۱۰ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته فیزیک مهندسی

معرفی رشته فیزیک مهندسی فیزیک مهندسی رشته ای برای پیوند فیزیک محض و علوم مهندسی هست. پیوند برقرار کردن بین این دو رشته، در چند دهه ی اخیر منجر به پیشرفت های شگرفی هم در تولید علم و هم در تکنولوژی شده. اساسا دلیل به وجود اومدن این رشته تربیت افرادیه که با آشنایی با دروس علوم پایه و توانایی کاربردی بتونن بین علم و تکنولوژی ارتباط برقرار کنن که در کشور های صنعتی تا حد زیادی به این هدف […]
error: