۶ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته مهندسی کشتی سازی

معرفی رشته مهندسی کشتی سازی رشته مهندسی کشتی سازی یکی از گرایش های مهندسی دریاست که تربیت متخصص در این رشته برای کشور اهمیت ویژه ای دارد. در کشور ما در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در گرایش کشتی سازی و در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در رشته مهندسی کشتی سازی، دانشجوی دختر هم پذیرفته می شود. کشور ما دارای حدود 2700کیلومتر ساحل و 11 بندر تجاری است که نشان دهنده گستردگی صنعت حمل و نقل دریایی […]
error: