۱۵ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته پزشکی

معرفی رشته پزشكي : رشته پزشكي چه قبل از قبولي در طول دوره دبيرستان و چه بعد از قبولي در اين رشته ، اراده و صبر و پشتكار ميخواد ، نه اينكه  بترسيد و نگران باشيد كه قبول شدن سخته ، نه!  تلاش بيشتر ميخواد چون رقابت تو اين رشته ها خيلي زياده و بعد از قبولي فكر نكنين كه راحت شدين ، سختي هاتون بعد از اينه ، سختي هاي درس ، سختي هاي امتحان هاش ، كشيك ها […]
error: