۲۱ شهریور ۱۳۹۵

شیوه مطالعه درس فلسفه

شیوه مطالعه درس فلسفه درس فلسفه و منطق بدون تردید در کنار درس ریاضیات، پرچالش ترین و به تعبیری دشوارترین […]
۲۱ شهریور ۱۳۹۵

شیوه مطالعه درس روانشناسی

شیوه مطالعه درس روانشناسی درس روانشناسی که از جمله دروس اختصاصی رشته علوم انسانی به حساب میاد، بواسطه تک کتابی […]
۱۸ شهریور ۱۳۹۵

شیوه مطالعه درس اقتصاد

شیوه مطالعه درس اقتصاد اقتصاد دومین درس در دفترچه گروه آزمایشی شعلوم انسانی بوده و با دارا بودن 15 سوال، […]
۱۸ شهریور ۱۳۹۵

روش مطالعه درس ریاضیات انسانی

روش مطالعه درس ریاضیات انسانی درس ریاضیات بدون هیچ تردیدی پرچالش ترین درس برای دانش آموزان علوم انسانی به حساب […]
error: