۱۶ مرداد ۱۳۹۵

معرفی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی دانشگاه شهید بهشتی به افتخار تمام رفقایی که  بهشتی رو یه جور خاص  (شینش بزنه ) تلفظ میکنن و تمام دنیاشونه ! خالقی که عشقشو در قلبتون قرار داده ؛ توانشم در دست هاتون گذاشته !   تاریخچه : انگیزه تاسیس : جلوگیری از فرار مغز ها ! که این پیشنهاد توسط علی شیخ السلام (نماینده دانشجویان) به شاه داده شد . از 1333 تا 1338  سیر مطالعاتی من باب دانشگاه های غیر دولتی توسط علی شیخ السلام  در اروپا انجام […]
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

معرفی دانشگاه شیراز

معرفی دانشگاه شیراز   خوشا شیراز و دانشگاه بی مثالش …!   تاریخچه : استارت  تاسیس  دانشگاه با تاسیس  آموزشکده بهداشت با هدف تربیت متخصصین علوم پزشکی طی دوره ای 4 ساله زده شد. در پوشش کلام پنهان نماند که  در سال 28 به دانشکده پزشکی تبدیل شد. آموزشکده بهیاری نمازی (32) و کشاورزی ، علوم و هنر (34) در سنوات مذکور به مجموعه ی دانشگاه شیراز اضافه شدند . البته که طی سنوات بعد مجموعه ی فضای علمی دانشکده ها گسترش چشمگیری […]
error: