مطالب با برچسب منابع کنکور

تغییرات و ویژگی های مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 96

اخبار و اطلاعات کنکور

دکتر علی اصغر رضایی - 1396/05/15

ادامه مطلب

فهرست منابع کنکور سراسری 97

اطلاعات کنکور سراسری

دکتر علی اصغر رضایی - 1396/05/07

ادامه مطلب

همایش مشاوره ای انگیزشی گام اول

همایش مشاوره ای انگیزشی

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1395/03/11

ادامه مطلب