۱۲ اسفند ۱۳۹۳
دوران یاس

ناامیدی و یاس در کنکور سراسری

  ناامیدی و یاس در کنکور برای افرادی كه زود شروع كردن و سكوی پرتاب كسانی كه دير شروع ميكنن… ✳️ […]
error: