۲۵ اسفند ۱۳۹۳
نحوه اعمال سوابق تحصيلی

نحوه اعمال سوابق تحصيلی در آزمون سراسری سال 1394

طبق گفته سازمان سنجش نحوه اعمال سوابق تحصيلی و میزان تاثیر آن به شرح زیر است : برای دانش آموزانی که […]
error: