برنامه زمانی آزمون های سنجش در سال ۱۳۹۶

بر اساس خبر سازمان سنجش، زمان ثبت نام و برگزاری آزمون در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

 

از تاریخ ۱۹ بهمن ماه امسال تا ۲۸ بهمن فرصت ثبت نام در آزمون است. سعی کنید این تاریخ را قراموش نکنید. هر چند همه ی ما عادت به تمدید مهلت زمانی داریم !
۱۵ و ۱۶ تیر ماه ۹۶ زمان برگزاری کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ است.

کنکور یکی از بهترین روز های افرادی است که با برنامه و هوشمندانه تلاش کرده اند. امسال مجددا کنکور پس از ماه مبارک رمضان برگزار می شود و شما فرصت خوبی برای جمع بندی و مرور نکات دارید.

 

در عکس زیر، اطلاعات کامل هر پنج آزمون سال آینده را مشاهده می کنید.

جدول برنامه زمانی آزمون های سال 1396

جدول برنامه زمانی آزمون های سال ۱۳۹۶

برنامه زمانی آزمون های سنجش در سال ۱۳۹۶

 

مهر ۲۲, ۱۳۹۵

برنامه زمانی آزمون های سنجش در سال ۱۳۹۶

برنامه زمانی آزمون های سنجش در سال ۱۳۹۶ بر اساس خبر سازمان سنجش، زمان ثبت نام و برگزاری آزمون در ...
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم ادبیات سوم

مباحث مهم ادبیات سوم
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم دینی دوم

مباحث مهم دینی دوم
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم دینی سوم

مباحث مهم دینی سوم
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم دینی چهارم

مباحث مهم دینی چهارم
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم زبان فارسی

مباحث مهم زبان فارسی
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم عربی دوم

مباحث مهم عربی دوم
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم عربی سوم

مباحث مهم عربی سوم
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم هندسه پایه

مهم ترین مباحث هندسه پایه
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم زیست دوم

مباحث مهم زیست دوم
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم شیمی دوم

مباحث مهم شیمی دوم
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم هندسه تحلیلی

مباحث مهم هندسه تحلیلی
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم درس اقتصاد انسانی

مباحث مهم درس اقتصاد انسانی
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم درس روانشناسی

مباحث مهم درس روانشناسی
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

مباحث مهم ادبیات

مباحث مهم ادبیات
error: