طرح ۱: برنامه ریزی شخصی روزانه

سالانه

719000تومان
 • برنامه ریزی روزانه
 • تا آزمون سراسری
 • به صورت کاملا شخصی
 • مطابق آزمون های قلم چی
 • پیشرفت درسی تضمینی

ماهانه

99000تومان
 • برنامه ریزی روزانه
 • به مدت ۴ هفته
 • به صورت کاملا شخصی
 • مطابق آزمون های قلم چی
 • پیشرفت درسی تضمینی

 

طرح ۲: برنامه ریزی شخصی روزانه + مشاوره خصوصی

سالانه

1299000تومان
 • برنامه ریزی روزانه
 • تا آزمون سراسری
 • به صورت کاملا شخصی
 • مشاوره 2 هفته یکبار
 • به مدت 45 دقیقه
 • به همراه تحلیل آزمون های آزمایشی
 • هدف گذاری برای آزمون های پیش رو
 • نظارت بر پیشرفت درسی دانش آموز

ماهانه

179000تومان
 • برنامه ریزی روزانه
 • به مدت یک ماه
 • به صورت کاملا شخصی
 • مشاوره 2 هفته یکبار
 • به مدت 45 دقیقه
 • به همراه تحلیل آزمون های آزمایشی
 • هدف گذاری برای آزمون های پیش رو
 • نظارت بر پیشرفت درسی دانش آموز

 

طرح ۳: برنامه ریزی شخصی روزانه + مشاوره خصوصی هر هفته+ پیگیری روزانه درسی

سالانه

1869000تومان
 • برنامه ریزی روزانه
 • تا آزمون سراسری
 • به صورت کاملا شخصی
 • مشاوره هفتگی
 • به مدت 45 دقیقه
 • به همراه تحلیل آزمون های آزمایشی
 • پیگیری روزانه اجرای برنامه درسی
 • نظارت بر پیشرفت درسی دانش آموز

ماهانه

259000تومان
 • برنامه ریزی روزانه
 • به مدت یک ماه
 • به صورت کاملا شخصی
 • مشاوره هفتگی
 • به مدت 45 دقیقه
 • به همراه تحلیل آزمون های آزمایشی
 • پیگیری روزانه اجرای برنامه درسی
 • نظارت بر پیشرفت درسی دانش آموز
مهر ۲۲, ۱۳۹۵

ثبت نام اینترنتی

   
error: