طرح ۱: برنامه ریزی شخصی روزانه

سالانه

719000تومان
 • برنامه ریزی روزانه
 • تا آزمون سراسری
 • به صورت کاملا شخصی
 • مطابق آزمون های قلم چی
 • پیشرفت درسی تضمینی

ماهانه

99000تومان
 • برنامه ریزی روزانه
 • به مدت ۴ هفته
 • به صورت کاملا شخصی
 • مطابق آزمون های قلم چی
 • پیشرفت درسی تضمینی
 
 
 
 
 
 
 

طرح ۲: برنامه ریزی شخصی روزانه + مشاوره خصوصی
 
 
 
 
 
 
 

طرح ۳: برنامه ریزی شخصی روزانه + مشاوره خصوصی هر هفته+ پیگیری روزانه درسی

سالانه

1869000تومان
 • برنامه ریزی روزانه
 • تا آزمون سراسری
 • به صورت کاملا شخصی
 • مشاوره هفتگی
 • به مدت 45 دقیقه
 • به همراه تحلیل آزمون های آزمایشی
 • پیگیری روزانه اجرای برنامه درسی
 • نظارت بر پیشرفت درسی دانش آموز

ماهانه

259000تومان
 • برنامه ریزی روزانه
 • به مدت یک ماه
 • به صورت کاملا شخصی
 • مشاوره هفتگی
 • به مدت 45 دقیقه
 • به همراه تحلیل آزمون های آزمایشی
 • پیگیری روزانه اجرای برنامه درسی
 • نظارت بر پیشرفت درسی دانش آموز
 
 
 
 
 
 

مهر ۲۲, ۱۳۹۵

ثبت نام اینترنتی

                                       
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – مبارزه کنین

کلیپ انگیزشی – مبارزه کنین  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – خودتون رو باور داشته باشین

کلیپ انگیزشی – خودتون رو باور داشته باشین  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – تخیل

کلیپ انگیزشی – تخیل  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – چیزی نمیتونه جلوی منو بگیره

کلیپ انگیزشی – چیزی نمیتونه جلوی منو بگیره  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – من برنده میشم

کلیپ انگیزشی – من برنده میشم  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – همه چیز رو تغییر بده

کلیپ انگیزشی – همه چیز رو تغییر بده  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – کوتاه نیاین

کلیپ انگیزشی – کوتاه نیاین  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – حرکت

کلیپ انگیزشی – حرکت  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – امید

کلیپ انگیزشی – امید  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – پاشو

کلیپ انگیزشی – پاشو  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – حکمت بروس لی

کلیپ انگیزشی – حکمت بروس لی  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – خودت رو بساز

کلیپ انگیزشی – خودت رو بساز  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – احیا

کلیپ انگیزشی – احیا  
تیر ۳, ۱۳۹۵

کلیپ انگیزشی – سرنوشت

کلیپ انگیزشی – سرنوشت  
error: